Üdvözöljük a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány weboldalán!

Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány küldetése, hogy olyan életkezdési lehetőséget adjon a völgyben élő fiataloknak, amellyel megalapozhatják jövőjüket, otthont teremthetnek családjuknak egy olyan békés, nyugodt és egészséges környezetben, ahol jó élni, ahol jó felnőni.

Az alapító, Mészáros Lőrinc, Vál-völgyének szerelmese, igazi lokálpatrióta, a helyi fiatalok elkötelezett támogatója: „Szűkebb hazánk, helyi értékeink megőrzése, a fiatal tehetségek gondozása, a szorgalmas, kitartó munka ösztönzése mindannyiunk kötelessége. Az otthonteremtés, a családalapítás és gyermekeink felnevelése közös felelősségünk, legértékesebb örökségünk.

Az alapítvány célja, hogy anyagi segítséget nyújtson a térség tehetséges, szorgalmas diákjai számára, valamint a fiatalok lakásfeltételeinek javítása meglévő lakóingatlan felújítása, korszerűsítése útján.ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZATOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

„Mert tanulni annyi,
mint élni a lehetőséggel.”
Paulo Coelho

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíj rendszerű támogatást nyújt az általános iskolák tehetséges, szorgalmas diákjai számára, akik felső tagozaton kiemelkedő eredménnyel végzik tanulmányaikat. Az ösztöndíjra a Alcsútdoboz, Felcsút, Kajászó, Tabajd, Vál, Vértesacsa településeken élő tanulók pályázhatnak.

Bővebben...

Támogatási cél

A Vál-völgyi települések kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő felső tagozatos diákjainak ösztöndíj rendszerű támogatása.

Támogatottak köre

Alcsútdoboz, Felcsút, Kajászó, Tabajd, Vál, Vértesacsa települések felső tagozatos diákjai pályázhatnak az ösztöndíjra, amennyiben tanulmányi eredményük magasabb a 4,5 átlagnál. A félévi tanulmányi átlageredmény számításánál a magatartás és a szorgalom érdemjegye nem vehető figyelembe.

Támogatási feltétel

A pályázatot benyújtó tanuló települések egyikén állandó lakcímmel rendelkezik, és ezen települések valamelyikének iskolájába jár. Amennyiben a felsorolt településen nincs iskola, vagy az általános iskolának nincs felső tagozata, ezért a tanuló más településre jár iskolába, abban az esetben az állandó lakcím igazolása elegendő.

Támogatási összeg

100.000 Ft/félév

Az ösztöndíj folyósításának menete

 • Az ösztöndíj félévenként pályázható. A pályázatok benyújtásához a lezárt félév bizonyítványának másolata, iskolalátogatási igazolás, és a tanuló által kézzel írt rövid bemutatkozó levél szükséges.
 • Az ösztöndíj nem jár automatikusan, arra minden félévben, amikor a tanuló eléri a 4,5-ös átlag feletti eredményt, pályázatot kell benyújtania. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el.
 • Az ösztöndíj összege félévenként 100.000 Ft, amely a pályázatok elbírálását követően kerül folyósításra, a tanuló nevére nyitott bankszámlára.
 • A bankszámlát az alapítvány hozza létre, melyet mindaddig fenttart, ameddig a tanuló befejezi általános iskolai tanulmányait. A bankszámla fenntartására az alapítvány kötelezettséget vállal függetlenül attól, hogy a tanuló az elkövetkezendő félévekben jogosul-e további ösztöndíjra. A bankszámla a tanuló nevére szól, az azon lévő összeg a tanuló tulajdona.

KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíj rendszerű támogatást nyújt a középiskolák tehetséges, szorgalmas diákjai számára, akik felső tagozaton kiemelkedő eredménnyel végzik tanulmányaikat. Az ösztöndíjra a Alcsútdoboz, Felcsút, Kajászó, Tabajd, Vál, Vértesacsa településeken élő tanulók pályázhatnak.

Bővebben...

Támogatási cél

A Vál-völgyi települések kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő középiskolás diákjainak ösztöndíj rendszerű támogatása.

Támogatottak köre

Alcsútdoboz, Felcsút, Kajászó, Tabajd, Vál, Vértesacsa települések középiskolás diákjai pályázhatnak az ösztöndíjra, amennyiben tanulmányi eredményük magasabb a 4,2-es átlagnál. A félévi tanulmányi átlageredmény számításánál a magatartás és a szorgalom érdemjegye nem vehető figyelembe.

Támogatási feltétel

A pályázatot benyújtó tanuló a felsorolt települések egyikén állandó lakcímmel rendelkezik, és iskolai rendszerű képzésben a középiskola 9., 10., 11. vagy 12. évfolyamára jár.
Középiskolásnak számít azon tanuló, aki nappali rendszerben gimnáziumban, szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában tanul, és tanulmányait a 12. évfolyam végén közismereti és/vagy szakmai érettségivel, vagy szakmai vizsgával zárja.

Támogatási összeg

150.000 Ft/félév

Az ösztöndíj folyósításának menete

 • Az ösztöndíj félévenként pályázható. A pályázatok benyújtásához a lezárt félév bizonyítványának másolata, iskolalátogatási igazolás, és a tanuló által kézzel írt rövid bemutatkozó levél szükséges.
 • Az ösztöndíj nem jár automatikusan, arra minden félévben, amikor a tanuló eléri a 4,2-es átlag feletti eredményt, pályázatot kell benyújtania. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el.
 • Az ösztöndíj összege félévenként 150.000 Ft, amely a pályázatok elbírálását követően kerül folyósításra, a tanuló nevére nyitott bankszámlára.
 • A bankszámlát az alapítvány hozza létre, melyet mindaddig fenttart, ameddig a tanuló befejezi általános iskolai tanulmányait. A bankszámla fenntartására az alapítvány kötelezettséget vállal függetlenül attól, hogy a tanuló az elkövetkezendő félévekben jogosul-e további ösztöndíjra. A bankszámla a tanuló nevére szól, az azon lévő összeg a tanuló tulajdona.

OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS

Támogatási cél:

a Váli-völgyben településenként legfeljebb 10 lakóingatlan felújítása, korszerűsítése

 • külső és belső esztétikai felújítás
 • fűtési rendszer korszerűsítése, hőszigetelés, nyílászáró-csere kivitelezése
Bővebben...

Támogatottak köre

azon fiatal házaspárok és élettársak, vagy gyermeküket egyedül nevelő szülők, akik közül a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét

A támogatási kérelem elbírálásánál előnyt élveznek

 • a gyermekes családok,
 • a házastársi kapcsolatban élők,
 • azok a pályázatok, ahol a felújítás következtében az épület energetikai besorolása javul
 • azok az házastársak, élettársak, ahol legalább az egyik fél 35 év alatti

Támogatási feltételek

 • felcsúti, alcsútdobozi, kajászói, tabajdi, váli vagy vértesacsai állandó lakóhely

Támogatási összeg

1,5 millió Ft

Folyósítási feltételek

 • A pályázó a felújítandó, bővítendő ingatlan 100%-os tulajdonosa.
 • A lakóingatlan esztétikai felújítására, korszerűsítésére folyósítható támogatás igénybevételének feltétele az előzetesen benyújtott részletes költségvetés terve, a tulajdonos vagy kivitelező szakember által elkészítve.
 • A felújítás, korszerűsítés a támogatásról szóló kuratóriumi döntéstől számított 18 hónapon belül befejezendő, a befejezett munkálatokról fotódokumentáció bemutatása szükséges a támogató részére.
 • A 18 hónapon belül be nem fejezett felújítás, korszerűsítés esetén, vagy a nem a támogatási célra felhasznált támogatási összeg a mindenkori piaci kamatokkal visszafizetendő a támogatónak.
 • A támogatás feltétele a felcsúti, alcsútdobozi, kajászói, tabajdi, váli vagy vértesacsai állandó lakóhely fenntartása a támogatás folyósításának napjától számított 10 évig.
Kuratóriumi tagok

Mészárosné Kelemen Beatrix

Kuratórium elnöke

Mészárosné Kelemen Beatrix vagyok, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Szívügyemnek tartom, hogy a térségben élő fiatal és tehetséges diákokat, otthont teremteni készülő párokat támogassuk. Álmokat segíthetünk megvalósítani: egy kisdiák vágyait, egy szerelmespár terveit, egy család elképzeléseit. Közös álmaink ezek, hiszen a Vál-völgye szelíd, napsütötte lankái között mindannyian otthon vagyunk.

Sisa András

Kuratóriumi tag

Különleges megtiszteltetés számomra, hogy az alapítvány egyik kurátora lehetek. Több oldalról is átérzem, milyen fontos támogatásokról is döntünk, milyen komoly életminőségbeli változást hozhat egy-egy család életében. Mint apa tudom, hogy egy ilyen ösztöndíj mekkora lendületet adhat egy kisdiáknak, mekkora jutalma ez a szorgalmának, kitartó munkájának.

Otthonunk megálmodása és megvalósítása talán az egyik legnagyobb, legfontosabb lépés az életünkben, melyhez a legkisebb támogatás is hatalmas segítség lehet. Ezért különösen jó érzés részt venni abban a munkában, amely hozzájárulhat megannyi otthon megteremtéséhez, megannyi tehetséges fiatal diák elismeréséhez.

Mácsodi Ferenc

Kuratóriumi tag

Az általános iskola felső tagozatában a gyermek sok olyan külső és belső kihívással találkozik, amelyek elvonják a figyelmét a tanulástól. Ilyenkor a szülőnek az a dolga, hogy kicsit határozottabban húzza meg a határokat annak érdekében, hogy a tudás megszerzése hatékony legyen és a középiskolai felvételi minél jobban sikerüljön.

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány támogatása így lehet szülői segítség is, mint külső motivátor, hogy a gyermeki tehetség mederben maradjon, illetve utat törjön magának. Hajrá fiatalok, mutassátok meg, mit tudtok!

Györgyiné Ollé Veronika

Titkárságvezető

Édesanyaként a legfontosabb számomra gyermekeim jövője: tanulmányai, az életben való boldogulásuk. Ezért is megtisztelő számomra a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány céljait és munkáját segíteni abban, hogy a környéken élő diákok kiemelkedő teljesítményét jutalmazzuk, és a fiatal párok otthonteremtését támogassuk.

 

Támogatóink

Minden jog fenntartva a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány részére!